20-12-2019
Open call ter verbetering van het leven van mensen met een chronische aandoening

Deze oproep is gericht op de verbetering van het alledaagse leven voor mensen met een chronische aandoening, en de versterking van hun zelfregie in hun alledaagse omgeving. 

Doel:
Meer regie voor mensen met een chronische aandoening

De oproep biedt financiële steun aan projecten die werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheids­concepten die aan deze doelen bijdragen. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat wordt uitgevoerd door interdisciplinaire teams in nauwe samenwerking met de mensen zelf voor wie het initiatief verschil moet maken.

Wie kan aanvragen?
Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers een aanvraag in te dienen.

Criteria (samenvatting)
Ontwerpers kunnen samen met partijen uit de zorg en welzijn een voorstel in dienen voor een ontwerpend onderzoek op (één van) de onderstaande ontwerpopgaven:

  • Eigen regie in het alledaagse leven
  • Versterking van samenredzaamheid
  • Mensgerichte gezondheidsconcepten

Deze eerste fase resulteert in een uitgewerkt (project)plan waarmee subsidie kan worden aangevraagd voor het vervolg. Voor de tweede fase is per project een budget van € 80.000 incl. btw beschikbaar.

Bijdrage:
Maximaal € 40.000,- per project (eerste fase)

Deadline:
Aanvragen kunnen tot  4 februari 2020 worden ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...