22-06-2020
Subsidie voor leren en ontwikkelen (SLIM)

LIM subsidie komt er weer aan in het najaar!

Afgelopen voorjaar ging de SLIM regeling voor het eerst open. Heel maart konden bedrijven een aanvraag indienen voor het investeren in het stimuleren van het leren en ontwikkelen van hun personeel. Er is nog meer goed nieuws: in september is er weer een kans om voor de SLIM een aanvraag in te dienen!

Ben jij ook van plan om te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers? Dan ligt hier voor jou wellicht een grote subsidiekans! Lees hieronder dan snel wat de SLIM ook alweer inhoudt.

Voor de volgende activiteiten kan er SLIM-subsidie aangevraagd worden: 
Het opstellen van een opleiding-of ontwikkelplan voor de onderneming
Het opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers
Het ontwikkelen en implementeren van een methode om de leercultuur te bevorderen.
Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Bijdrage
Naast mkb-ers kunnen ook grotere bedrijven uit de horeca, landbouw en de recreatiesector aanspraak maken op de subsidie. Het maximale subsidiebedrag is €24.999. De subsidie vergoedt 60% tot 80% van de kosten. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties een aanvraag indienen. De maximale subsidie per samenwerking is €500.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 tot 30 september
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...