26-08-2020
Subsidie Economie & Innovatie Midden-Brabant

Deze regeling is bedoeld voor regionaal-economische ontwikkeling van het MKB in Midden-Brabant om vernieuwende samenwerkingsprojecten in de startfase te ondersteunen. 

De regeling ondersteunt regionale innovatie initiatieven binnen o.a. de sectoren: Smart Leisure, Smart Logistics, Smart Industry en Smart Services. Het is een echte aanjaagfinancier voor nieuwe business. Denk onder meer aan projecten waarbij een divers aantal ondernemers, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, gezamenlijk een nieuw product/dienst, pilot/prototype ontwikkelen of haalbaarheidsstudie willen starten.

Innovatie projecten dienen te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke problemen. Waarbij sprake is van: een aantoonbaar regionaal effect met economisch toegevoegde waarde, zoals meer of behoud van werkgelegenheid, versterking van de concurrentie-positie of verbetering van het vestigingsklimaat.

De subsidie ondersteunt projecten in de beginfase. Denk daarbij aan de fase van: haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een businessplan, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en maximaal €24.999.

Deadline
Tot en met 30 november 2020 is het mogelijk een aanvraag in te dienen.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...