07-10-2020
Subsidieregeling voor energiecoöperaties

De nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties zal naar verwachting kort na de jaarwisseling worden gepubliceerd en vanaf 1 april 2021 open worden gesteld voor het indienen van aanvragen. De nieuwe regeling dient ter vervanging van de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, ook wel bekend als de Postcoderoosregeling.

Met de nieuwe regeling worden energiecoöperaties, oftewel samenwerkende burgers die in hun eigen leefomgeving willen werken aan verduurzaming, gestimuleerd om in hun directe omgeving een hernieuwbaar energieproject op te zetten waarvan de opbrengsten worden gedeeld. Het relatief omslachtige systeem van teruggave van energiebelasting aan de deelnemers, wordt vervangen door een bedrag per opgewekte kW. De uitbetaling daarvan gaat via de energiecoöperatie lopen.

Bijdrage
Deze bedraagt 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting.

Deadline 
De eerste openstellingsronde zal zijn van 1 april tot 1 december 2021.

Bron: RvO

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...