16-02-2021
Subsidieregeling voor fabrikanten van Duurzame Binnenvaart Motoren

Via de subsidieregeling Duurzame Binnenvaart Motoren is subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector. In aanmerking komen projecten die gericht zijn op het ontwikkelen en/of certificeren van binnenvaartmotoren. Het kan daarbij gaan om een experimenteel ontwikkelingsproject of een industrieel onderzoeksproject.

Bijdrage
Industrieel onderzoeksproject: de subsidie is 50% en maximaal € 250.000
Experimenteel ontwikkelingsproject: de subsidie is 25% en maximaal € 250.000; te combineren met één of meerdere andere subsidieregelingen.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 1 maart 2021 worden ingediend.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...