24-03-2021
Metropoolregio Eindhoven steunt mkb'ers bij digitalisering

De Metropoolregio Eindhoven heeft een nieuwe regeling bekendgemaakt. Het doel van deze nieuwe regeling is het bevorderen van digitalisering binnen mkb-bedrijven uit de regio Eindhoven. Subsidie kan worden aangevraagd door in de Metropoolregio Eindhoven gevestigde ondernemingen die behoren tot het midden- en kleinbedrijf (mkb). In het kader van deze regeling zijn dat ondernemingen met minder dan 100 werknemers.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten die een extern adviseur een onderneming in rekening brengt voor het ten behoeve van de onderneming uitbrengen van schriftelijk advies betreffende digitalisering. Een te ondersteunen advies moet zich richten op één of meerdere van de onderstaande aandachtsgebieden:

  • Data Business: Advisering ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen of een vernieuwende doorontwikkeling van bestaande verdienmodellen gebaseerd op digitale data;
  • Data & IT competence: Advisering gericht op de (door)ontwikkeling van de kennis en kunde van ondernemers en medewerkers op het gebied van digitalisering en digitale data;
  • Data Sharing: Advisering gericht op nieuwe mogelijkheden om data te delen tussen bedrijven en/of om de mogelijkheden van digitalisering met meerdere bedrijven te benutten;
  • Data Security: Advisering gericht op het beschermen van digitale data tegen ongeautoriseerde toegang, beschadiging en diefstal.

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 50%; maximaal € 1.000 per subsidieaanvraag.

Deadline
Aanvragen kunnen vanaf 1 april 2021 doorlopend worden ingediend: First in - First serve. 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...