30-09-2021
WBSO 2022: wat verandert er?

Bent u bezig met R&D? Of voert u technisch-wetenschappelijk onderzoek uit? Dan kunt u misschien gebruik maken van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Er komen in 2022 een aantal wijzigingen in de WBSO. Zo gaat het aanvragen van de WBSO flexibeler en eenvoudiger en kunnen bedrijven het WBSO-voordeel sneller verrekenen.

Voor 2022 zijn onder andere de volgende wijzigingen in de WBSO opgenomen:

  • Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger.
  • De manier van verrekenen verandert, waardoor bedrijven het WBSO-voordeel sneller kunnen verrekenen met minder administratieve lasten.
  • Het wordt duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven.  

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte Loonheffing.

Bijdrage
Ook in 2022 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf.

  • Tarief 1e schijf: 32% (2021 40%)
  • Tarief 1e schijf starters: 40% (2021 50%)
  • Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
  • Tarief 2e schijf: 16%
  • Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek (2021 € 13.188). Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek (2021 € 6.598). De exacte bedragen 2022 voor zelfstandigen worden eind 2021 bekend gemaakt.

Deadline
Wilt u vanaf 1 januari a.s. gebruikmaken van deze innovatieregeling? Uiterlijk 20 december moet uw aanvraag zijn ingediend.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...