31-03-2022
Subsidie Verduurzaming MKB

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. De subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
 • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

1. Subsidie voor kosten energieadvies
U laat het energieadvies opstellen door een energieadviseur. Het opgestelde energieadvies gaat over welke energie- en CO2-besparende maatregelen er mogelijk zijn. En welke investeringen dit vraagt. Het kan gaan om een advies over het bedrijfspand. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van:

 •     het isoleren van muren, vloeren en daken;
 •     het aanbrengen van HR++-beglazing; 
 •     het installeren van zonnepanelen.

Het kan ook gaan om een advies over de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over advies over de mogelijkheden van verduurzaming door:

 •     het aanschaffen van elektrische bestelwagens;
 •     energiezuinige keukenapparatuur;
 •     ICT-apparatuur.

2. Subsidie voor kosten ondersteuning
U kunt ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. De volgende ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 •     het opstellen van een financieringsplan;
 •     het opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
 •     ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of diensten.
 •     het opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
 •     het aanvragen van één of meer subsidies of andere financieringsmogelijkheden;
 •     het opstellen en uitzetten van een opdracht;
 •     het begeleiden van en toezien op de uitvoering;
 •     het aanvragen van de subsidie.

Bijdrage
De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW).
Het maximale subsidiebedrag is € 2.500.
Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. Dit betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 exclusief BTW niet in aanmerking komt voor subsidie, want 80% van een bedrag minder dan € 500 is lager dan het minimum van € 400.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 30 september 2022 worden ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...