28-07-2022
Uw techniek op de Energie- of Milieulijst 2023?

Welke nieuwe technieken moeten op de Milieulijst c.q. Energielijst 2023 staan? Leveranciers van milieuvriendelijke technieken, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen nieuwe technieken aanleveren. Voor investeringen in technieken die op deze lijst staan, betalen ondernemers dan minder belasting met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Energie-investeringsaftrek (EIA). Op beide lijsten staan ieder jaar honderden innovatieve milieu/ energievriendelijke technieken.Beide lijsten worden elk jaar aangepast. Iedereen mag zijn of haar gewenste aanpassingen voor de Milieulijst aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) doorgeven.

Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve milieu c.q. energietechnieken. Opname op één van beide lijsten versnelt de marktintroductie van deze technieken. Het belastingvoordeel verlaagt de financiële drempel voor kopers die willen investeren.

Bijdrage
Met de MIA en EIA hebben ondernemers voordeel van een investeringsaftrek tot circa 45%  van het investeringsbedrag. Met de Vamil schrijven ondernemers 75% van een investering af. Dat mag op elk moment. Het belastingvoordeel kan daarmee ruim 14% zijn van het investeringsbedrag.  

Deadline
Aanmelding kan tot 15 augustus plaatsvinden.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...