27-02-2023
Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Ontwikkelt u een circulair product, een circulaire dienst of een circulair proces samen met andere mkb-ondernemers?

Samenwerken met andere bedrijven is ontzettend belangrijk voor een circulaire economie waarin we grondstoffen slim hergebruiken en minder CO2 uitstoten. Werkt u samen in een circulair ketenproject? Steeds meer ondernemers zien de voordelen van investeren in een circulaire economie. Het is goed voor het milieu, maar bedrijven kunnen door het hergebruiken en recyclen hun grondstoffen ook efficiënter benutten. Hierdoor worden de kosten van nieuwe grondstoffen lager en verbeteren de bedrijfsresultaten.
Subsidiabele kosten: Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren.

Bijdrage
De subsidie is 50% en bedraagt maximaal € 20.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 23 maart tot en met 29 september.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...