27-02-2023
Subsidie voor haalbaarheidsstudie

Via de regeling MIT Haalbaarheidsstudie kan subsidie worden verkregen voor meerdere activiteiten zoals:

  • Literatuuronderzoek
  • Octrooi onderzoek
  • Inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiële partners
  • Marktverkenning
  • Concurrentieanalyse
  • Eerste prototyping

Een MIT-Haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie eventueel gecombineerd met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Bijdrage
De subsidie is 40% en bedraagt maximaal € 20.000

Deadline
Vanaf 4 april kunnen aanvragen worden ingediend. First in - First serve.

Deze regeling is veelal op de eerste dag "uitverkocht"; neem op tijd contact op met ons om een goede kans te maken op toekenning.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...