21-04-2023
Subsidie emissieloze bedrijfsauto's (SEBA) en bouwmaterieel (SSEB)

Het doel van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen. Subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf van één of meerdere nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s. Hieronder worden bedrijfsauto’s verstaan die volledig emissieloos zijn, die uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor, en die vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg.

Bijdrage
De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N1 bedraagt 10% van de netto catalogusprijs, tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. De percentages worden met 2 procentpunten verhoogd voor subsidie aan een kleine onderneming of non-profitinstelling.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december. First in - First serve. Medio april is er nog een budget van € 17,5 mio. beschikbaar.

Het doel van de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) is om de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) te reduceren op een wijze die tevens zoveel mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. 

De regeling bevat drie verschillende subsidiesporen/ bijdragen:

  • Aanschafsubsidie subsidie voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines die gebruikt worden in de bouw, inclusief het ombouwen van nieuwe machines vóór aflevering aan de gebruiker: 40 of 50% van de meerkosten t.o.v. een verbrandingsmotor.
  • Retrofitsubsidie subsidie voor bestaand bouwmaterieel dat omgebouwd wordt naar emissieloos of schoner wordt gemaakt door de installatie van een NOx-nabehandelingssysteem of de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor: 50 of 50% voor een retrofit emissieloze aandrijflijn.

Deadline 
Aanvragen kunnen vanaf 9 mei worden ingediend. First in - First serve.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...