21-04-2023
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

De nieuwe ronde van DUMAVA zou open gaan in januari 2024, deze ronde gaat eerder open. De exacte datum is nog niet bekend, maar de nieuwe ronde zal open gaan in september 2023. Er is dan € 190 miljoen beschikbaar. 

In september 2023 kan een nieuwe aanvraag worden ingediend voor DUMAVA. Omdat men de nieuwe ronde nog beter wil laten aansluiten op de wensen van maatschappelijk vastgoedeigenaren, zal de regeling iets wijzigen. Deze wijzigingen zullen alleen gaan over het toegankelijker maken van de regeling. 

Bijdrage
De subsidie is 30% van de projectkosten; minimaal € 5.000 en maximaal € 2,5 mio. De subsidie voor energieadvies bedraagt 50%.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...