Financiering

Goed bezig: je hebt plannen om zuinigere bedrijfsauto’s te kopen. Of om verspilling tegen te gaan op de werkvloer. Via een borgstelling of lening kun je deze plannen financieren. Er zijn op dat gebied verschillende stimuleringsregelingen. Daarmee kun je (deels) innoveren of investeren in (duurzame) bedrijfsmiddelen. Bij de borgstelling staat de overheid borg voor jou. Zo wordt kredietverlening door de bank bevorderd.

Innovatief Borgstellingskrediet

Een bijzondere is het Innovatief Borgstellingskrediet. Dat is bereikbaar als je een WBSO-subsidietoekenning hebt. Dit is een complexere vorm van subsidie, waarbij samenspraak met jouw accountant noodzakelijk is. Zeker de moeite waard om ons samen in te verdiepen!

Groeifinanciering

De zaken gaan goed. Jouw bedrijf groeit snel, je wil een ander bedrijf overnemen of uitbreiden naar het buitenland. Allemaal situaties waarin je doorgaans risicodragend vermogen nodig hebt. Toch blijkt die financiering vaak aanzienlijk lastiger te realiseren dan verwacht.

Met de regeling Groeifaciliteit kun je risicodragend vermogen aantrekken. Het ministerie van Economische Zaken verstrekt hierbij garanties op achtergestelde leningen van banken of aandelen van participatiemaatschappijen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Meer weten? Graag kom ik vrijblijvend bij je langs. We overleggen dan welke subsidies en regelingen bij jouw bedrijf passen. Bel of mail. Dan is de eerste stap gezet!

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...